اهدای خون و نجات جان بیش از دو میلیون نفر توسط یک فرد


مردی که با اهدای خون خود جان بیش از دو میلیون و چهارصد هزار نفر را تاکنون نجات داده است.
این تصویر مردی است بنام «جیمز هریسون» ؛ در سن سیزده سالگی دچار حادثه ای شد که مجبور به عمل جراحی سنگینی شد و طی آن عمل بیش از دوازده لیتر خون به وی تزریق شد و پس از آن سه ماه در بیمارستان بستری بود. جیمز پس از بهبود کامل تصمیم گرفت وقتی به سن قانونی رسید کار اهدای خون را همواره جدی بگیرد تا قدردان کسانی باشد که جانش را نجات دادند. وقتی در سال 1954 اولین خون های خود را اهدا کرد ، پزشکان متوجه وجود نوعی «آنتی بادی» ( Rho(D) Immune Globulin) قوی در سیستم خونی وی شدند که تا آن زمان مشاهده نشده بود. خون وی از آن پس برای بسیاری نوزادان مبتلا به برخی بیماریها (پیش و پس از تولد) بکار گرفته شد و وی تاکنون بیش از 1000 بار خون اهدا کرده است که در مجموع منجر به نجات جان بیش از دو میلیون نفر (بیشتر نوزادان) گشته است.

No comments:

Post a Comment