دلفین ها به نوعی رکورد دار قوی ترین حافظه در میان تمام موجودات زنده هستند

 دلفین ها حافظه ای دارند که بنوعی از تمام موجودات دیگر قوی تر است. هر دلفین در بدو تولد نوعی صدای «سوت» مانند دارد که فرکانس آن برای خودش منحصر بفرد است. (چیزی شبیه اثر انگشت انسان ها) دلفین ها در واقع از روی این صداها یکدیگر را می شناسند. تحقیقات جالب اخیر نشان داده است که دلفین هایی که حتی برای مدت چند روز کنار هم باشند و با هم دوست شوند ، با گذشت حتی زمانی بالغ بر بیست سال نیز می توانند از روی فرکانس صوتی یکدیگر ، دوستشان را بخاطر بیاورند
*** لازم به ذکر است که طول عمر دلفین هایی که توسط انسان نگهداری می شود در حدود بیست سال است ، اما دلفین هایی که در طبیعت آزادانه زندگی می کنند ، می توانند تا حدود 45 سال نیز زنده بمانند!

No comments:

Post a Comment